ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ – ವ್ಯವಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ – ವ್ಯವಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ
April 20, 2019
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ 3 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ 3 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
April 20, 2019
# ಹೆಲ್ತ್ ಬೈಟ್ಸ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು – ನ್ಯೂಸ್ಬಿಟ್ಸ್
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು

ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

1

ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಕ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಕ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೂಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

|

2

ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಮತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನುಮತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ‘ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು’ ಟ್ಯಾಬ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

|

3

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ‘ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು’ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ‘ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು’ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

Comments are closed.