ವಾಸಿಸಲು ತಿಂಗಳುಗಳು ಟರ್ಕಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಯುರೋನ್ವಾಸ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ)
ವಾಸಿಸಲು ತಿಂಗಳುಗಳು ಟರ್ಕಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಯುರೋನ್ವಾಸ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ)
May 15, 2019
ಡಾ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಬೈಲೆಯ್ 1942 – 2019 – ಎಲ್ ಎಲ್ ಯು ಹೆಲ್ತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಡಾ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಬೈಲೆಯ್ 1942 – 2019 – ಎಲ್ ಎಲ್ ಯು ಹೆಲ್ತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
May 15, 2019

ಫಾಕ್ಸ್ 61 873

要 稍后 再看 吗?

ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 影片 加入 播放 清單, 请先 登入.

ಸೈನ್ ಇನ್

发佈 日期: 2019 年 5 月 15 日

ಕಾಫಿ ಕಪ್ ವಂದನೆ: ಆರ್ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಇಂಕ್.

Comments are closed.