ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ – ಫಡ್ಜಿಲ್ಲಾ
ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ – ಫಡ್ಜಿಲ್ಲಾ
December 2, 2019
ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ will ಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಚ್‌ಐವಿ ಹರಡುವ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆ: WHO – ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ | English.news.cn – ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ
December 2, 2019
ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ 'ಡೆಡ್' ಹೃದಯವು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು – ಮಿರರ್ ಆನ್‌ಲೈನ್

Translating…

A ‘dead’ heart has been brought back to life, thanks to pioneering transplant surgery.

Doctors at Duke University ’s Division of Cardiovascular and Thoracic Surgery have completed the first adult ‘donation-after-death’ (DCD) transplant in the US.

The technique involves removing a heart from a patient who is confirmed dead, and transplanting it into a donor.

Amazingly, the heart can be preserved and kept beating for up to eight hours after being removed from the donor.

Dr Jacob Niall Schroder, Director of the Heart Transplantation Programme, tweeted an incredible video of the heart beating outside of the body.

He wrote: “1st adult DCD heart in the USA!!!! This is the donor pool actively expanding.”

The identities of the donor and recipient of the heart remain unclear, but the surgery opens the door to a much wider pool of donors in the future.

While this was the first DCD heart transplant in the US, the technique has been widely used the UK since 2009, with DCD donation now representing 39% of all deceased organ donors.

The first DCD transplant in the US

Read More

Latest health news

The NHS explained: “The success of the UK DCD programme can be attributed to the resolution of the apparent legal, ethical and professional obstacles to this model of donation.

“The underpinning principle of the programme is that donation can on many occasions be legitimately be viewed as part of the care that a person might wish to receive at the end of their lives.”

Mirror Online has contacted Duke University for further information.

Comments are closed.